5 tháng 7, 2015

HÀNH LÝ MANG THEO...


ALO,ALO, TẠM BIỆT THÀNH PHỐ, TÔI ĐI BIỂN ĐÂY.
CÁI VA-LI 
UID09duf

A man died, when he realized it, he saw God coming closer with a suitcase in his hand.
Khi một người đàn ông nhn thc rng mình đã chết, ông thy Thượng Đế/Chúa đến gn hơn vi mt cái va-li trong tay.
God said: Alright son, it’s time to go.
Thượng Đế bo:  Ny con, đã đến lúc đi ri.
Surprised the man responded: Now? So soon? I had a lot of plans...
Ngc nhiên, người đàn ông tr li:  Bây gi sao? Mau quá vy? Con có nhiu d đnh... 
- I'm sorry but it’s time to go.
_    Rt tiếc nhưng đã đến gi đi ri.

- What do you have in that suitcase? the man asked.
Người đàn ông hi: Thượng Đế có gì trong cái va-li đó vy?
God answered: Your belongings.
Thương Đế tr li:  Nhng gì thuc v nhà ngươi.
 - My belongings? You mean my things, my clothes, my money?
Những gì thuc v con? Ý Thượng Đế muốn ám ch nhng đ đc, áo qun, tin bc ca con?
God answered: Those things were not yours; they belonged to the earth.
Thượng Đế tr li:  Nhng cái đó đã không phi ca nhà người; chúng thuc vào trn gian.

- Is it my memories? The man asked.
Người đàn ông hi:  Có phi nó là ký c ca con?
God answered: Those never belonged to you; they belonged to Time.
Thượng Đế tr li:  Nhng cái đó đã không bao gi thuc v nhà người; chúng thuc vào Thi Gian.
- Is it my talents?
Có phi là nhng tài ba ca con?
God answered: Those were never yours; they belonged to the circumstances.
Thượng Đế tr li: Nhng th đó đã không bao gi là ca nhà ngươi; chúng tuỳ thuc vào nhng tình hung. 

- Is it my friends and family?
Có phi là các bn và gia đình?
God answered: I'm sorry they were never yours; they belonged to the path.
Thượng Đế tr li:  Rt tiếc chúng đã không bao gi là ca nhà ngươi; h thuc vào con đường (mà nhà người đã đi qua).

- Is it my wife and son?
Có phi là v và con trai ca con?
God answered: They were never yours; they belonged to your heart.
Thượng Đế tr li:  H đã không bao gi là ca nhà ngươi; h thuc vào trái tim ca nhà ngươi.

- Is it my body?
_ Có phi là thân xác con?
God answered: that was never yours; it belonged to the dust.
Thượng Đế tr li:  Cái đó đã không bao gi là ca nhà ngươi; nó thuc vào cát bi.

-Is it my soul?
_ Có phi là linh hn ca con?
God answered: No, that is mine.
Thượng Đế tr li:  Không, cái đó là ca ta.

Full of fear, the man took the suitcase from God and opened it just to find out the suitcase was empty.
Đy s hãi, người đàn ông ly cái va-li t Thượng Đế/Chúa và m nó ra mà ch thy nó trng trơn.
 With a tear coming down his cheek, the man said: I never had anything???
Vi mt git nước mt lăn xung gò má, người đàn ông tht lên:  Con đã chng có gì c sao???
God answered: That is correct, every moment you lived were only yours. 
Thượng Đế tr li: Đúng đó, ch mỗi thời gian ngn ngi nhà người đã sng là ca nhà ngươi. 

Life is just a moment--A moment that belongs to you. For this reason enjoy this time while you have it. 
Cuc đi ch là thi gian ngn ngi--Mt thi gian ngn ngi thuc v bn.
Don't let anything that you think you own stop you from doing so.
Đng đ bt c cái gì bn nghĩ rng bn làm ch ngăn bn làm như thế.
Live Now!
Hãy sng bây gi!
 Live your life!
Sng đi ca bn!
Don't forget to be happy; that is the only thing that matters.
Đng quên sng hnh phúc; đó mi là điu đáng quan tâm.
Material things and everything else that you fought for stay here.
Nhng gì vt cht và mi th khác mà bn tranh đ li đây. 
YOU CAN'T TAKE ANYTHING WITH YOU...
BẠN KHÔNG TH MANG BT C GÌ THEO BN ...

Share this reflection with anyone you love or appreciate. Enjoy every second you live.
Hãy san s quan đim ny vi bt c người nào mà bn thương yêu hay quý báu.  Hãy hưởng th mi giây bn sng.


(Người dịch:  Vương Đằng, 6/2015)__._,_.___
4 nhận xét:

 1. Đề tài này nhiều người đề cập nhưng CÁI VA LI vẫn rất hay...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chị thấy nó hay và rất đúng, nếu không có cái phân tích như thế thì trước lúc ra đi, có thể mình còn luyến tiếc một điều gì hay một cái gì đó, nhưng bây giờ thì thông suốt rồi.

   Xóa
 2. Theo lời Thượng Đế thì mình phải tiếp tục đi du lịch thật nhiều.

  Trả lờiXóa
 3. Không nhất thiết phải đi nhiều, mà thích gì thì làm cái đó, khi ra đi thì đừng lưu luyến cái gì hết.

  Trả lờiXóa

Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]
Chèn Emoticons ( biểu tượng vui)
:)) mặt cười :(( khóc :D cười lớn :( buồn =)) cười xịt máu mũi
b-( bị ném gạch :) smile :P :-o :* :-s [-( @-) =d> b-) :-? :-> X-(

'data:label.url + "?&max-results=2"'
Chèn Emoticons
:))
:((
:D
:(
=))
b-(
:)
:P
:-o
:*
:-s
[-(
@-)
=d>
b-)
:-?
:->
X-(